Múi Giờ. Lên Kế Hoạch Họp Thông Minh.

Tính toán thời gian họp tối ưu

  • Time Intersect - Tiện ích tương tác
  • Time Intersect - Cấu hình theo bất kỳ cách nào bạn muốn!
  • Time Intersect - Vuốt đến tương lai
  • Time Intersect - Lên Kế Hoạch Họp Thông Minh
  • Time Intersect - Hàng nghìn địa điểm có sẵn khi ngoại tuyến và gần như không giới hạn địa điểm trực tuyến
Tải xuống ứng dụng

Chuyển đổi múi giờ mạnh mẽ

Vuốt sang phía bên để thay đổi thời gian cho tất cả các địa điểm. Nếu bạn đi du lịch cho công việc hoặc sở thích, hãy nhanh chóng có được thời gian tốt nhất tại trạm dừng hoặc đích đến cuối cùng của bạn.

Widget giao diện hôm nay tương tác

Chuyển đổi thời gian vào tương lai. Chọn giữa đồng hồ analog và đồng hồ kỹ thuật số. Nhận được cảnh báo về thay đổi giờ ban ngày.

Lên Kế Hoạch Họp Thông Minh

Một thuật toán đề xuất thời gian họp tối ưu. Giảm thiểu sự bất tiện cho hầu hết những người tham gia. (Phiên bản Pro)

Nhận Time Intersect™ ngay bây giờ

  • Tải xuống ứng dụng

Đồng hồ thế giới

Hàng ngàn địa điểm ngoại tuyến và hàng ngàn địa điểm trực tuyến. Tìm địa điểm của bạn mà không cần WiFi hoặc dữ liệu di động. Chế độ tối. Thời gian GMT/UTC. Số tuần. Thời gian Zulu (cho hàng không, điều hướng, thời gian quân sự).

Area Intersect™

Kết hợp vị trí hiện tại của bạn với vị trí ở gần đó để tránh trùng lặp khi di chuyển. (Phiên bản Pro)