Time Intersect

Time Intersect - Hỗ trợ

Chỉ số khả dụng

Sẵn sàngKhả dụng. Một thời điểm thích hợp để gặp mặt hoặc gọi. Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc.

Có thể có sẵnCó thể khả dụng. Thêm thời gian trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc của thời gian khả dụng.

Không lý tưởngKhông khả dụng. Không phải thời điểm thích để gặp mặt hoặc gọi điện.

Tiện ích

Có hai loại tiện ích: tĩnh và tương tác.

Tiện ích tĩnh có thể được thêm vào chế độ Xem hôm nay và Trang chủ. Những tiện ích này được làm mới theo lịch trình bởi iOS để đạt hiệu suất tốt nhất, và một số tùy chọn không khả dụng.

Tiện ích tương tác chỉ có thể được thêm vào Xem hôm nay. Bạn có thể kiểm tra thời gian tương lai và nhận thêm chi tiết mà không cần mở ứng dụng.

Lên Kế Hoạch Họp Thông Minh

Để có một biểu đồ duy nhất các thời gian họp tốt nhất có thể, nhấp vào nút biểu đồ (mạng nhện) để xem điểm họp xung quanh một khung 24 giờ. Càng gần cạnh cam với vòng ngoài thì điểm càng tốt. Kéo dấu chấm đỏ xung quanh thời gian tốt nhất cho bạn.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn như thế nào?

Liên hệ với chúng tôi
Bahasa Indonesia   |   Bahasa Melayu   |   Català   |   Čeština   |   Dansk   |   Deutsch   |   English   |   Español   |   Français   |   Hrvatski   |   Italiano   |   Magyar   |   Nederlands   |   Norsk   |   Polski   |   Português   |   Românã   |   Slovenčina   |   Suomi   |   Svenska   |   Tiếng Việt   |   Türkçe   |   Ελληνικά   |   български език   |   Русский   |   Српски   |   Український   |   עברית   |   العربية   |   فارسی   |   हिंदी   |   ภาษาไทย   |   한국어   |   日本語   |   简体中文   |   繁體中文